. .

The page is printed

Sürdürülebilirlik

Çevresel performans verilerini toplamak ve değerlendirmek için son sürüm hesaplama standartlarını kullanıyoruz.

DB Schenker, karayolu, demiryolu, hava ve deniz yük taşımacılığı işlemlerinde, kontrat lojistiği faaliyetlerinde ve lojistik tesislerinde (lokasyonlarda) çevre verilerini  toplamaktadır. Bu veriler Sera Gazı Protokolü açıklandığı şekli ile  hava kirliliği ve sera gazlarına ilişkin ilgili tüm rakamları içerir. 

Mevcut ekolojik ayak izi   hesaplamaları önceki yıllarda olduğu gibi aynı şekilde yürütülmektedir (2007’den beri). Tüm ilgili veriler kurumsal çevre yetkinlik ekibimiz  tarafından toplanmaktadır.

Veriler daha sonra  yük ve yolcu taşıma hizmetleri sera gazı emisyonlarının hesaplanması için EN 16258 Avrupa standardının  belirlenmesinde rol almış olan Infras danışmanlık grubu ile işbirliği içinde analiz edilir ve işlenir. Hesaplanan CO2 ayak izi bu nedenle hem ISO 14064-1 hem de EN 16258 standartlarının gereksinimlerini karşılar.

DB Schenker Lojistik tarafından üretilen toplam CO2 emisyonu 2012 yılında yaklaşık 15,6 milyon mt seviyesinde gerçekleşmiştir (lokasyondan  araçlara  = dolaylı ve direkt emisyon). Emisyonlar aşağıdaki şekilde  ayrılabilir:

Çevre koruma faaliyetlerimizin tüm özeti yıllık olarak yayınlanmakta olan Çevre Broşürümüzde bulunabilir. Ayrıca  farklı ulaşım   modlarımız, kontrat lojistik faaliyetlerimiz  ve bizim sabit tesislerimiz için aldığımız çevre koruma ile ilgili önlemler hakkında  çok iyi bir genel bakış sağlayan  bir film çektik. 

Son güncelleme: 26.11.2014

Sayfa başına git