. .

The page is printed

Kalite Standartları

DB Schenker Arkas kalite standartlarına verdiği önemi belgelerle onayladı.

DB Schenker Arkas çevreye, kalite yönetim sistemlerine, güvenlik standartlarına ve müşteri memnuniyetine gösterdiği önemi almış olduğu sertifikalarla kanıtlamaktadır.

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulması sırasında yerine getirilmesi gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Tüm süreçlerimizin, duyuru, prosedür, yönetmelik vb. dokümanlarımızın kurumsal yapı ve ISO 9001 standartları kapsamında düzenli uygulanıp, takip, güncelleme ve kontrolünün yapıldığının kanıtı olan belgelendirmedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Belgesi: Faaliyetlerimizi sunarken yürüttüğümüz süreçlerde çevre konusunda düzenli standartlara uygun, duyarlı hareket ettiğimizi kayıtlarla, politikalarımızla, atık ayrıştırma sistemimizle vb. şekilde ortaya koyduğumuzun ölçülerek belgelendirildiği standart belgelendirmedir.

Tapa – A Sertifikası: En yüksek güvenlik standartlarını temsil eden A seviye TAPA sertifikası gelişmiş güvenlik sistemleri, güvenlik firması, kontrol mekanizmaları, dokümantasyon yönetimi ve takibiyle hizmet sunulduğunu tasdik eden belgelendirmedir.

HACCP :  Gıda, gıda hammaddesi ve gıda ile temas eden tüm ürünlerin dış etkenler nedeniyle bozulma, kirlenme ve bulaşma gibi durumlara maruz kalmadan tüketiciye iletilmesi adına standartları içeren HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) Yönetim Sistemi ; İstanbul, İstanbul Hava Kargo, İzmir, Bursa, Ankara, Mersin ve Gaziantep lokasyonlarımızda yer alan tüm şube ve depolarımız için belgelendirilmiştir.

ISO 27001 :  Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemini oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimseyen, gereken şartların tanımlandığı ve bu şartların sağlandığının kanıtı olan belgelendirmedir.

ISO50001:2011: Enerji Yönetim Sistemini oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve sürekli geliştirmek için süreç yaklaşımını benimseyen, gereken şartların tanımlandığı ve bu şartların sağlandığının kanıtı olan belgelendirmedir. Enerji etkinliği ve kullanımının ölçülmesi, dokümante edilmesi, raporlanması, ekipman ve sistem satın alımları sırasında enerji performansına etki edebilecek personel ve süreçlerin tasarlanmasını içerir.

Kalite belgelerimize erişmek için tıklayın:

.

Son güncelleme: 15.11.2016

Sayfa başına git