. .

The page is printed

Stratejimiz

Strateji DB Schenker 2020

Stratejimiz, DB Schenker’in sürdürülebilir başarısı için temel ögeleri belirler. Sürdürülebilirliğin her boyutunu kapsar: ekonomik başarı, sosyal sorumluluk ve çevre korumasını hedefler.

2020 yılına kadar, kar ettiren pazar lideri olacağız ve hedef pazarlarımızda üst sıralarda bulunacağız. Uzun vadeli finansal istikrarı sağlayarak  büyüyen piyasalara, yeni iş alanlarına ve çalışanlarımızın uzmanlaşmasına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizin öncü ağlarımız  ve endüstri çözümlerimizden tamamen memnun kalması için yüksek performanslı süreçlere ve bilişim sistemlerine dayalı yenilikçi ürünler sunacağız.

2020 yılına kadar, sektörümüzde en büyük işveren olacağız. Çeşitlendirilmiş ve uluslararası bir şirketiz, her yaş ve meslekten insanlara ilham veriyoruz ve onları kendimize çekiyoruz. Çalışanlarımızın gelişimini destekliyor ve onlara yerel ve uluslararası kariyer fırsatları sunuyoruz. Bizim ilişkilerimiz karşılıklı güven ve ortak liderlik felsefesine dayanmaktadır. Bireysel ihtiyaçlara saygı duyan ve herkesin katkısına değer veren bir çalışma ortamı sunuyoruz.

2020 yılına kadar, sektörümüzün eko-öncüsü olacağız. Yeşil ürün portföyümüz ve eko-danışmanlık uzmanlığımız stratejimizin kabini oluşturmaktadır. Bu özelliklerimiz bizim ve müşterilerimiz için açık ve rekabetçi bir avantaj sunmaktadır. DB Schenker karbon ve enerji verimliliği açısından referans olarak kabul edilecektir. Ayrıca gelecekteki büyümemizi toplumun kabul etmesi için gürültü gibi diğer emisyonları da azaltmaya çalışıyoruz.

2020 stratejimiz sürdürülebilir ve başarılı çalışmanın tüm boyutlarını kapsamaktadır. Bu, ekonomik, sosyal ve çevresel etkenlerin uyum içinde olmasını gerektirmektedir. Stratejimiz ile iyi konumlandırılmış durumdayız ve ortak vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için organize olmaktayız.

Sektörümüzde karlı bir pazar lideri,  en büyük işveren ve eko-öncü olarak 2020 yılına kadar  önde gelen entegre taşımacılık ve lojistik sağlayıcısı olacağız.

DB Schenker. Delivering Solutions

Son güncelleme: 26.11.2014

Sayfa başına git