. .

The page is printed

DB Sürdürülebilirlik raporu

DB: 2015 itibarı ile 35% yeşil enerji kullanma oranı

Dr. Karl-Friedrich Rausch, 2012 DB Sürdürülebilirlik Raporu sunumunda: “Eko-öncü olarak yerimizi geliştirmek için sürekli çalışmaktayız” demiştir.

Dr. Rausch, Deutsche Bahn Baş Sürdürülebilirlik Yetkilisi (CSO) ve Ulaştırma ve Lojistik Başkanı: “ DB Sürdürülebilirlik Raporu 2012 yılının ilkbaharında kabul edilmiş olan Deutsche Bahn sürdürülebilir DB2020 stratejisinin ilk ilerlemesini göstermektedir.  Sorumlu kurumsal davranışı ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler arasında bir denge sağlamak olarak tanımladık ve üç iddialı hedef formüle ettik: karlı pazar lideri, en önde gelen işveren ve eko-öncü. Zor piyasa koşulları ile başa çıkmak zorunda olsak bile bu hedefler şu anda bize rehberlik etmektedir” demiştir.  

150 sayfalık rapor Gloobal Reporting Initiative (GRI) tarafından değerlendirilmiş ve yüksek uygulama düzeyine  (A +) sahip olduğu teyit edilmiştir. Sadece Almanya'da 2012 yılındaki anahtar rakamlara göre: 11,000 civarında yeni personel işe alınmıştır ​​ve 2000 stajyere pozisyon teklif edilmiştir. Sektörde bir rekor olarak, 179.269 kişi içinde Almanya’da DB'ın çalışanlarının yüzde 95'inin sürekli istihdam sözleşmesi vardır. 11,000 stajyer, iş-okul öğrencileri ve "Şans artı" katılımcıları ile DB Grup Almanya'nın en büyük staj eğitimi fırsatı sağlayıcılarından biridir. Şimdiye kadar dünya çapında en büyük çalışan anketine çalışanları 61,4 oranında katılım göstermiştir. Yılsonu ikramiye sistemi ile birlikte hedeflere ulaşılması için yeni bir yönetim ödüllendirme sistem tanıtılacaktır. Mali KPI’lerin yanı sıra, 2013 yılından itibaren çevresel performans ve müşteri / çalışan memnuniyeti de bu sisteme katılacaktır. 2010 yılında başlatılan kurumsal kültür değişimi 2012 yılından bu yana DB2020 Grup stratejisinin merkezi bir noktası olmuştur.

DB Almanya'nın en büyük endüstriyel güç tüketicilerinden biridir. Bu nedenle ölçülebilir iklim koruma hedefleri DB2020 stratejisinin kilit noktalarını oluşturmaktadır.

2012 yılında, yenilenebilir enerji çekim akımının yüzde 24 sorumluydu; 2013 sonu itibarı ile bu rakam yüzde 30 civarında olacaktır. Seçilmiş çevre rakamları DB’nin dünya çapında spesifik CO2 emisyonlarını 2006 ve 2012 yılları arasında yüzde 12,3 oranında azalttığını göstermektedir – ve bu tüm nakliye modları için geçerlidir;  kara, deniz ve hava.  

Son güncelleme: 26.11.2014

Sayfa başına git