Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white
schenker.label.header.logo.alt

Meeting office glasstable compliance

İş Ortakları için İş Ahlakı Kuralları

DB Grubunun İş Ahlakı Kuralları, tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın ahlaki ve yasal standartlara uygun hareket etmelerini sağlar. Bu önemli kurallar, ortak çalışmalar yaptığımız iş ilişkilerimizin temelini oluşturur.

DB İş Ortakları için İş Ahlakı Kuralları, DB’nin beklentilerini açık ve kesin bir şekilde ortaya koyar: tedarikçiler ve iş ortakları bu Kurallara uygun hareket etmeyi kabul ederler. DB açısından bu durum, tedarik zincirinde sürdürülebilir iş ahlakına önemli bir katkı olarak görülmektedir.

İş Ortakları için İş Ahlakı Kurallarımız, UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) gibi çeşitli organizasyonların ilkeleri ve yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için Etik - İş Ahlakı Kuralları olan DB'nin Kurumsal İlkeleri’nde belirlemiş olduğumuz ilkeleri temel almaktadır. Dünya çapında, mal veya hizmet satın aldığımız tüm şirketlere ve kişilere hitap etmektedir.


Daha fazla bilgi için DB İş Ortakları için İş Ahlakı Kuralları’nın tamamına bakın.